De Grondwet in plaatjes: artikel 6

door GB op 01/06/2009

in Varia

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Vorige post:

Volgende post: