De Grondwet in plaatjes: artikel 60

door LD op 30/05/2010

in Haagse vierkante kilometer

Op de wijze bij de wet voorgeschreven leggen de leden van de kamers bij de aanvaarding van hun ambt in de vergadering een eed, dan wel verklaring en belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervulling van hun ambt.

Vorige post:

Volgende post: