De Grondwet in plaatjes: artikel 64, vierde lid

door FTG op 26/06/2009

in Varia

De wet stelt de zittingsduur van een na ontbinding optredende Tweede Kamer vast: de termijn mag niet langer zijn dan vijf jaren. (…)

Vorige post:

Volgende post: