De Grondwet in plaatjes: artikel 65

door GB op 19/01/2009

in Varia

Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven.
1 W. van den Hagemot 12/05/2013 om 08:43

PRINSJESDAG = GELIJKWAARDIG = VERANTWOORDINGSDAG
Jaarlijks op de derde WOENSDAG van MEI of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning een uiteenzetting van het door de regering GEVOERDE beleid gegeven.

ZO IS HET….

Vorige post:

Volgende post: