De Grondwet in plaatjes: artikel 67, eerste lid

door FTG op 09/08/2009

in Varia

De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zittinghebbende leden ter vergadering aanwezig is.

Vorige post:

Volgende post: