De Grondwet in plaatjes: artikel 68

door GB op 18/04/2009

in Varia

De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.

Vorige post:

Volgende post: