De Grondwet in plaatjes: artikel 73, eerste lid

door FTG op 16/07/2009

in Varia

De Raad van State of een afdeling van de Raad wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen door de Staten-Generaal. (…).

Vorige post:

Volgende post: