De Grondwet in plaatjes: artikel 85

door GB op 09/07/2009

in Varia

Zodra de Tweede Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen of tot indiening van een wetsvoorstel heeft besloten, zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel overweegt zoals het door de Tweede Kamer aan haar is gezonden. De Tweede Kamer kan een of meer van haar leden opdragen een door haar ingediend voorstel in de Eerste Kamer te verdedigen.

Vorige post:

Volgende post: