De Grondwet in plaatjes: artikel 86 lid 1

door GB op 11/07/2009

in Varia

Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden ingetrokken.

Vorige post:

Volgende post: