De Grondwet in plaatjes: artikel 9

door JAdB op 31/03/2009

in Varia

Art. 9.

-1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

– 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Vorige post:

Volgende post: