De Grondwet in plaatjes: artikel 93

door JAdB op 10/09/2009

in Varia

Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.

Vorige post:

Volgende post: