De Grondwet in plaatjes: artikel 99a

door GB op 30/01/2009

in Varia

Artikel 99a: volgens bij de wet te stellen regels kunnen plichten worden opgelegd ten behoeve van de civiele verdediging.

Alleen bij of krachtens een formele wet kunnen – sinds 1887 – niet-militairen verplicht worden mee te werken aan de verdediging van het Koninkrijk. En dat is geen dwangarbeid.

Vorige post:

Volgende post: