De Grondwet in plaatjes: artikel XIX

door GB op 17/06/2009

in Varia

Het formulier van kennisgeving, vastgesteld bij de artikel 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijft van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen:

Artikel 130

De Koning doet de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk kennis dragen, of hij een voorstel van wet, door hen aangenomen, al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving geschiedt met een der volgende formulieren: “De Koning bewilligt in het voorstel.” of: “De Koning houdt het voorstel in overweging.”

Vorige post:

Volgende post: