De Handelingen van het lamp-incident

door GB op 17/12/2011

in Haagse vierkante kilometer

Post image for De Handelingen van het lamp-incident

Terwijl Donner, in een van zijn laatste acties als Minister van BZK, de Tweede Kamer de motie een brief stuurde om de motie over energiebesparing in bestaande gebouwen te ontraden, kwam er tijdens een debat een lamp uit de lucht vallen. Pal naast minister Schipper. Voor wie de beelden  gemist heeft:

Overigens zien we in een flits dat in de tweede ring van Vak K, verdekt opgesteld, twee wettenbundels van Kluwer liggen, bedoeld voor studenten. De voorzitter heeft die bundels ook staan, maar zij heeft er ook het studiemateriaal van Vermande naast staan. Misschien doet ze dat om geen partij te kiezen tussen het Kluwer-kamp en het kamp-Vermande. Het kabinet bladert kennelijk onverkort door de Kluwer. Hoewel deze exemplaren er dan wel weer erg ongebruikt uitzien.

De grote vraag is dan natuurlijk: hoe komt zo’n lampramp in de Handelingen? Bestudering van de beelden laat een notulist zien die even dicht op de ramp zat als de minister, maar die wel rustig en op zijn post blijft. Hij lijkt de minister zelfs enige troostende woordjes toe te voegen. Vervolgens schrijft hij met vaste hand:

Mevrouw Klijnsma (PvdA):
Deze week wordt inderdaad de begroting van Sociale Zaken behandeld. Ik heb begrepen dat men daarmee afgelopen nacht tot 03.45 uur doende is geweest. Dat neemt niet weg dat de maatregelen die vanuit de zorg terechtkomen bij deze groep mensen, de chronisch zieken en gehandicapten, niet inzichtelijk worden gemaakt in de bijlage bij de begroting van Sociale Zaken. Wij hebben al keer op keer gevraagd, ook aan de staatssecretaris van VWS …

(Klap en gerinkel)

Mevrouw Klijnsma (PvdA):
Oh, god! Die ging rakelings langs u heen.

De voorzitter:
Er viel een lamp omlaag. Ik schors de vergadering enige ogenblikken. Even bijkomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:
Ik zie dat de minister alweer terug is. Minister, wij willen eigenlijk nog even tien minuten schorsen om de boel op te ruimen voordat u verder gaat. Ik stel voor dat ik u in het ledenrestaurant op een versnapering trakteer. Pardon, ik vergis mij, de heer Bakker trakteert!

De vergadering wordt van 14.15 uur tot 14.30 uur geschorst.

Foto SRCPricessehof

Vorige post:

Volgende post: