De horizontale werking van het recht op brede heupen?

door GB op 08/03/2012

in Rechtspraak

Post image for De horizontale werking van het recht op brede heupen?

Het lijkt te mooi om waar te zijn: ter gelegenheid van internationale vrouwendag kiest de rechter – naar eigen zeggen ‘midden in maatschappij’ – de kant van de modellen die door absurde schoonheidsidealen een eetstoornis in gejaagd worden. Dat is ongeveer de teneur van het nieuwsbericht: ‘te dik’ topmodel wint rechtszaak.

Wie echter over voldoende zitvlees beschikt om het vonnis te bestuderen, ziet geen rechtbank die een begin maakt met de handhaving van de horizontale werking van het recht op een dikke reet. Hoewel in het geval van Ananda dat dikke dan natuurlijk weggelaten had moeten worden, maar dat maakt voor het recht niet uit. Wel valt te lezen dat in dit soort contracten voorzien wordt in deze verplichting:

Wanneer de maten en/of genoteerde gewicht van het Model op enig moment afwijken van de genoteerde gegevens, zal door The Agency een redelijk termijn worden gesteld waarin het Model de genoteerde maten en/of genoteerde gewicht weer dient te hebben bereikt. Slaagt het model daar niet tijdig in, dan is The Agency ontslagen uit haar verplichtingen uit deze overeenkomst.

Hoewel niet officieel vastgelegd krachtens deze overeenkomst, komt in de procedure vast te staan dat de heupomvang bij aanvang van het contract 92 centimeter was. Nadat het bureau alarm slaat bij 98 centimeter, doet Ananda weer haar best en stelt ze op het moment van de beweerde ontbinding van de overeenkomst weer terug te zijn geweest bij de 92 centimeter.

Zodoende is niet komen vast te staan dat de heupomvang van [eiseres] – na het verstrijken van de aan haar gestelde termijn – nog steeds groter was dan de 92 centimeter die Elite van [eiseres] mocht eisen.

That’s it. Geen nietigheid van dit beding wegens strijd met de openbare orde of zo. Alleen maar de conclusie dat als het modellenbureau Ananda aan de 90 centimeter had willen houden, ze dat bij aanvang van het contract hadden moeten opschrijven. Om te voorkomen dat de VVD het contractrecht wil gaan afschaffen omdat de rechter zich weer eens met te veel dingen bemoeit: dat heeft de rechter in dit geval niet.

{ 3 reacties… read them below or add one }

1 Super De Boer 09/03/2012 om 17:42

Ik meen gezien te hebben dat de titel van dit topic in eerste instantie luidde: “De horizontale werking van het recht op een dikke reet”, en dat e.e.a. enige tijd na plaatsing veranderd werd in de huidige titel.

😛 Als de reden hiervoor gelegen is in de overweging dat met een heupomvang van 98 cm feitelijk in het geheel geen sprake is van een dikke reet, dan ben ik uiteraard akkoord.

😐 Als de reden hiervoor gelegen is in de overweging dat de term “een dikke reet” bij nader inzien niet passend zou zijn op een blog als dit, dan zou ik dat jammer vinden.

8) Is het mogelijk, GB, een korte toelichting te geven op dit punt?

2 GB 09/03/2012 om 17:55

Tja. In de link zie je nog de oorspronkelijke titel. De link ook nog aanpassen had bij de twitter een probleem opgeleverd.

De reden was een combinatie. Uiteraard is een heupomvang van 98 centimeter niet dik. Maar dat hoefde ook niet. De gedachte was immers dat er iets gedaan werd door de rechter aan anorexiaidealen in het algemeen. Wel moest worden toegegeven dat de titel de suggestie wekte dat de eiseres in kwestie een beroep op dat recht had moeten doen. En voor haar hoefde dat dus niet duidelijk niet.

En daarnaast vond ik toch dat het er platter stond te zijn dan ik oorspronkelijke dacht. Ik heb het dus zelf weggehaald. Wel komt het in de tekst nog voor…

3 Super De Boer 09/03/2012 om 18:00

Dank voor de snelle en openhartige reactie.

En hierbij nog een achterstallige credit voor de slotzin van het stuk 🙂

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: