De kleur van de regering

door SV op 20/06/2010

in Haagse vierkante kilometer, Varia

Rutte hoopte aanvankelijk over tien dagen klaar te zijn met formeren. Helaas voor informateur Rosenthal blijkt de realiteit weerbarstiger. Aannemelijk is dat hij eventuele zomervakantieplannen moet afblazen. De woorden “landsbelang” en “deze economische crisis vraagt om snelle en daadkrachtige maatregelen” worden in deze formatie nog maar zelden gehoord. Nadat het CDA besloot te wachten tot VVD en PVV zouden komen met offer you can’t refuse en die partijen het CDA niet een dergelijk comfortabele onderhandelingspositie gunden, zijn alle mogelijkheden weer open. Dat geldt te meer nu de VVD haar onderhandelingsmogelijkheden ten opzichte van paars-plus-partners probeert te vergroten door – uiteraard in het landsbelang – erop te wijzen dat Paars+ niet haar voorkeur heeft. Een zogenoemd oranje-kabinet (VVD-PvdA-CDA) lijkt het poldercompromis waar de minste partijen grote problemen mee hebben. Een SP-senator met de internationaal lastige naam Tiny Kox meent nog dat het CDA graag zal meespelen in een PvdA-GroenLinks-SP team.

Dat team heeft nog geen aangenomen kleur. Ook de naam voor het nu voorliggende Paars+ is onderwerp van discussie: PaarsGroen? BeterPaars? Paars met Groene Stippen? De wetenschap biedt raad. Met het RGB-systeem kan feilloos de kleur van iedere combinatie worden getoetst.

De vorige week afgeschoten rechtse combinatie geeft daarbij methodologische problemen. Wat past bij de kameleonkleurige CDA? Ik heb maar aangesloten bij de groene partijvlag. Ook de PVV is lastig. Donkerblauw? Roomblank? Ook hierbij gaf de kleur van de (witte) partijbanier de doorslag. Een gewogen gemiddelde van de partijkleuren maakt de combinatie tot een kleur die als koningsblauw bekend staat:

(R: 81, G: 151, B: 185)

Goddank zou een PaarsPlus coalitie zich niet met vloekende paars-groene dassen en shawls hoeven tooien. De combinatie levert een wat ondefinieerbare kleur op die nog het meest doet denken aan roestbruin. Aantekening verdient hierbij dat D’66 zodanig aanstuurt op Paars dat zij deze kleur in de berekening ook heeft gekregen.

(R: 126, G: 31, B: 31)

Ultimum remedium VVD-PvdA-CDA had niet minder oranje kunnen zijn dan haar voorstanders wel wensen. In de verfwereld staat het in ieder geval bekend als Bastion, maar in de verste verte doet het ook aan een kleur uit het verleden denken.

(R: 93, G: 65, B: 95)

Vooralsnog is het echter behelpen met het huidige demissionaire en daarmee kleurloze kabinet.

1 LD 20/06/2010 om 21:09

Haha, jij hebt dus ook ontdekt dat de fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer een ‘internationaal lastige naam heeft’!

Overigens neemt de SP in de Senaat een interessante positie in. Ik werd er gisteren door de wederhelft van FTG op gewezen dat Paars Plus in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft: de vier partijen hebben daar slechts 34 van de 75 zetels. De SP kan Paars Plus met haar 11 zetels aan een meerderheid helpen. Verkiezingen voor de Eerste Kamer vinden pas op 23 mei 2011 plaats, dus het nieuwe kabinet zal nog geruime tijd met een Eerste Kamer moeten samenwerken waarin de grootste verliezer bij de Tweede Kamerverkiezingen, het CDA, nog over 21 zetels beschikt. Voor een centrumcoalitie is dat voordelig, voor Paars Plus niet.

{ 2 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: