De Ombudsman en De Roy

door GB op 22/01/2010

in Haagse vierkante kilometer

De klacht van De Roy is afgedaan. Maar hoe is het eigenlijk afgelopen met akkefietje over de status van het Kabinet van de Koningin? Inzet was het argument van Balkenende dat het Kabinet van de Koningin blijkens een uitspraak van de Afdeling geen bestuursorgaan, en de Ombudsman dus niet bevoegd is.

JU wees er op dit blog al op dat de Ombudsman zich bij het bepalen van zijn bevoegdheid niet gebonden acht aan de jurisprudentie over het begrip bestuursorgaan. Dat blijkt. In zijn rapport besteedt de ombudsman er niet veel woorden aan, maar hij heeft Balkenende een brief gestuurd met – samengevat – deze inhoud:

Op 20 mei 2009 berichtte de Nationale ombudsman de minister van Algemene Zaken onder meer het volgende wat betreft de bevoegdheid van de Nationale ombudsman om onderzoek te doen naar gedragingen van het Kabinet der Koningin. De minister stelde dat de minister een bestuursorgaan is, maar het Kabinet der Koningin niet en verwees daarvoor naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juni 2007 (nr. 200608642/1, AB 2008, 143). Deze uitspraak van de Raad van State is echter in de literatuur niet onomstreden, aldus de Nationale ombudsman. Daarbij komt dat het gemaakte onderscheid niet relevant is voor de bevoegdheid van de Nationale ombudsman in deze. Zoals is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 18 december 2003, Stb. 2004, 8, fungeert het Kabinet der Koningin onder de verantwoordelijkheid van de minister van Algemene Zaken. Dit Koninklijk Besluit schiep blijkens de toelichting over deze staatsrechtelijke positionering geen nieuwe situatie ten opzichte van die in de periode daaraan voorafgaand. Gedragingen van de directeur van het Kabinet der Koningin en de ambtenaren die onder zijn gezag werken worden dan ook voor de bevoegdheid van de Nationale ombudsman toegerekend aan de minister van AlgemeneZaken.

Even lijkt het alsof de Ombudsman de betrokken uitspraak zwaar op de korrel gaat nemen. Maar hij vermijdt een openlijke confrontatie met de Afdeling en verwijst minnelijk naar artikel 1a lid 4 van de WNO: gedragingen van ambtenaren kunnen worden toegerekend aan het bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid hij werkzaam is.

Vorige post:

Volgende post: