De (on)omkeerbaarheid van de langstudeermaatregel

door MN op 15/08/2012

in Haagse vierkante kilometer

Post image for De (on)omkeerbaarheid van de langstudeermaatregel

Een campagnevoerende Kamermeerderheid wil af van de langstudeermaatregel, en wel nu. Studentvriendelijke daadkracht tijdens de El Cid-week en de Keiweek is echter holle retoriek. We zitten voorlopig vast aan de langstudeermaatregel.

Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zit de langstudeermaatregel behoorlijk vast in het zadel. Ik tel ten minste drie obstakels van constitutionele aard:

  1. De invoeringsdatum (start van het nieuwe collegejaar) van de maatregel staat in de wet. Die wet is al in werking getreden (op 1 september vorig jaar). In veel nieuwsberichten wordt de indruk gewekt dat de wet pas op 1 september van dit jaar in werking zal treden. Dat is echter onjuist. Wat er op 1 september aanstaande verandert, is dat het zogeheten verhoogde tarief ook daadwerkelijk een hoger tarief dan het basistarief zal worden (4735 euro in plaats van 1713 euro). Om dat terug te draaien, zal de wet moeten worden aangepast. Met de Tweede en Eerste Kamer op reces wordt dat lastig.
  2. De wet machtigt de regering om de hoogte van het basistarief en het verhoogde tarief bij algemene maatregel van bestuur te bepalen (voor voltijders), dan wel om de onder- en bovengrens van het instellingstarief te bepalen (voor deeltijders). Met een beetje goede wil zou de regering het verschil tussen het basistarief en het verhoogde tarief voor 2012/13 kunnen vaststellen op 0 euro, net zoals voor het jaar 2011/12 gold. Studentenorganisaties bepleiten dat nu ook. Probleem: voor de collegejaren 2011/12 en 2012/13 zijn de bedragen in de wet zelf vastgelegd. Ook deze sluiproute loopt dus dood.
  3. Behartiging van hogeschool- en universiteitszaken is een taak van staatssecretaris Zijlstra. Zijlstra heeft een VVD-speldje op het nachtkastje liggen. En laat de VVD nu net gekant zijn tegen het creëren van een groot gat in de Onderwijsbegroting voor 2013. Zijlstra zal dus niet happig zijn op het contrasigneren van een intrekkingswet.

Foto: Roel Wijnants (CC-licentie)

1 Super De Boer 16/08/2012 om 13:27

Op deze wet had met andere woorden wel wat langer gestudeerd mogen worden.

Off-topic, maar prangend: Help! Ik betrap mezelf erop dat ik – nu het zo goed als uitgesloten is dat de partij enige formele macht zal krijgen – overweeg om ….ehm…..’tactisch’ PVV te gaan stemmen (volgende regering onder maximale druk zetten zo goed mogelijke EU-deals binnen te sleuren).

2 eli 16/08/2012 om 13:47

Vraag: stel dat de wet in werking was gegaan door middel van een apart inwerkingtredingsbesluit en niet zoals nu door een bepaling in de wet zelf. Was in dat geval het inwerkingtredingsbesluit (on)omkeerbaar?

3 GB 16/08/2012 om 14:04

Tja. Zie de vorige post. Ik zou zeggen als er een KB ligt waarin staat dat de wet per 1 september in werking treedt, dan verhindert intrekking van dat KB dat dit rechtsgevolg intreedt, en dus dat de wet in werking treedt. Heeft het KB zijn rechtsgevolg al gehad (namelijk de wet in werking laten treden) dan is het ‘uitgewerkt’. Voor het omgekeerde rechtsgevolg is dan meer nodig dan intrekken van het KB (wat volgens de aanwijzingen voor de regelgeving ook niet aangewezen is, overigens). Of, zoals artikel 5 wet AB zegt, een wet verliest haare kracht uitsluitend door eene latere wet.

4 Super De Boer 16/08/2012 om 16:39

Maar als je geen harde cijfers in de wet had staan, was het antwoord op de vraag een stuk minder belangrijk. Toch langer studeren allemaal dus. Zal ik ook doen aangaande het andere probleem, maar ik hang aan een dun draadje. Uit de Champions League geknikkerd worden van je eigen geld….ik pas ervoor. En nu alle knoflooklanden uit de gratie zijn bij Geert, en niet alleen maar de islamitische, kunnen we ook niet meer stellen dat ie discrimineert. Tsja.

5 Stijn Haanschoten 17/08/2012 om 11:45

De crux van het probleem zit hem eigenlijk alleen in het woord ‘reces’. Wetgeving kan striktgenomen in 24 uur worden afgerond, wanneer alle partijen daartoe meewerken. Als het parlement terugkomt van reces en de Kroon en de RvS werken mee, dan kan een en ander voor 1 september nog geregeld worden. Bovendien kan ook met terugwerkende kracht iets worden vastgesteld, na 1 september. Omdat veel studenten in termijnen betalen, kan achteraf nog vrij eenvoudig het verminderde collegegeld verrekend worden.
Maar toegegeven: iedereen moet wel meewerken.

6 GB 17/08/2012 om 11:50

Die terugwerkende kracht is een goed punt. Toen Donner de legesheffing wilde repareren gebeurde dat met een wetsvoorstel dat terugwerkende kracht had tot de datum van de indiening. Op grond daarvan moesten wij ook tijdens de procedure wel degelijk dokken bij het gemeentehuis. (formeel natuurlijk allemaal niet, maar tegen de tijd dat je daar een juridisch oordeel over hebt, stond de terugwerkende kracht reeds in het Staatsblad). Zoiets moet ook hier te doen zijn.

7 PB 28/08/2012 om 23:08

@Stijn: een wet in 24 uur zou het volgende betekenen:
-9.00 u: je hebt één uur om een sjabloon op te zoeken, administratieve zaken te doen voor een nota aan de bewindspersoon, en het schrijven van een wetsvoorstel.
10.00 u: snel parafen scoren en in de tussentijd een bijzondere Ministerraad beleggen voor omstreeks elf uur.
11.00 u: Ministerraad gaat akkoord met toezending van het wetsvoorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State en vraagt de Koningin om dat verzoek te ondertekenen.
12.00 u: Koningin gaat ongezien akkoord met het wetsvoorstel en laat het door een koerier naar het binnenhof brengen, alwaar de voltallige Afdeling klaar zit om in een bijzondere vergadering advies uit te brengen, zonder de ondersteuning van de juristen/ambtenaren van staat die normaliter de voorbereiding doen. Als het mee zit, is men er na een uur uit en kan iemand het advies uitwerken.
14.00 u: op het departement is intussen na mondeling verslag van de Volle Raad een nader rapport gemaakt over het advies dat per koerier onderweg is.
15.00 u: Tweede Kamer ontvangt het voorstel met toelichting, advies, nader rapport en kabinetsmissive en gaat het in een commissievergadering bespreken. Iemand zal spreektijd aanvragen, dus een hamerstuk wordt het niet. Dan is het eind van de werkdag in zicht.

Ik hou ook op. Het mag duidelijk zijn dat dit – met zo veel Grondwettelijk verplichte spelers in het wetgevingsproces volstrekt ondoenlijk is om een dergelijk traject te vervolmaken. Bovendien zet men alles op scherp en het is belangrijk die munitie te bewaren voor zaken die echt, echt heel belangrijk zijn.

{ 3 trackbacks }

Vorige post:

Volgende post: