De Raad voor het Openbaar Bestuur

door GB op 02/05/2009

in Uncategorized

Post image for De Raad voor het Openbaar Bestuur

Een van de adviesraden die Nederland rijk is heet de ‘Raad voor het openbaar bestuur.’ Dit is een vrij actieve club die met enige regelmaat adviezen en reacties afscheidt, met daarbij iedere keer een dappere poging om het geheel te koppelen aan het begrip ‘vertrouwen’. Dat is de Raad ook aan zichzelf verplicht, want in het ‘werkprogramma 2009’ hebben ze zich opgeknoopt aan dit soort politicologisch-bestuurskundige taal: ‘De gekozen focus is vertrouwen in het openbaar bestuur. Dat vertrouwen is in de ogen van de Raad afhankelijk van de mate waarin bestuurders en politici er in slagen de optimale balans te vinden tussen de vaak concurrerende waarden van doeltreffendheid, doelmatigheid, democratie en recht. Met zijn adviezen wil de Raad bijdragen aan de kwaliteit van het publieke en politieke debat over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur.’ Je moet ook wat, om je nog overeind te houden naast Ombudsman en Raad van State.

Gelukkig weerhoudt dat de Raad er niet van om ook op concreet niveau te adviseren en zo duidelijk te maken wat ze eigenlijk bedoelen. Zoals recent over de rol van de politieke partijen. Opvallend is het advies om de nadruk op de formele partijstructuren te relativeren. Ook ‘bewegingen’ moeten kunnen aansluiten bij de subsidieruif en een donateur moet geen lid hoeven te zijn om gezellig te komen applaudisseren op een partijcongres. Behartenswaardige woorden, die uitnodigen verder uitgezocht te worden.

Wie doorklikt naar het onderliggende advies zoekt echter vergeefs naar verdere uitwerking en onderbouwing. Mag een donateur meer invloed hebben dan gewone leden en dan vooral: maakt het uit hoe hoog de donatie is? Ook wordt niet duidelijk wanneer je als ‘beweging’ in beeld komt. En dan vooral: wanneer je als nieuwe politieke beweging ook in staat gesteld kan worden om zetels te verwerven in de Tweede Kamer. Op dat soort vragen gaat het rapport niet in. En dat lijken mij geen gedetailleerde uitwerkingsvragen, maar kernvragen voor de Chancengleichheit, zoals de Duitsers het noemen.

Wie aldus – teleurgesteld – het einde van het rapport bereikt kan zich eerst laten verrassen door de omvangrijke literatuurlijst en vervolgens door het feit dat het meest recente promotieonderzoek op dit terrein eenvoudigweg over het hoofd gezien is. Geïnteresseerden die ook de laatste stand van de wetenschap willen meepakken zijn daarom aangewezen op het BN/De Stem. Tip voor in het Werkprogramma 2010: ‘literatuur bijhouden’.

Vorige post:

Volgende post: