De rechtspraak als loterij

door JAdB op 07/04/2011

in Rechtspraak, Varia

Met enige regelmaat komen op onze jurisprudentieoverleggen uitspraken voorbij waarover de aanwezigen zich met grote verbazing uitlaten, om vervolgens te concluderen dat de rechter er kennelijk niets van begrepen heeft (of dat er slecht is geprocedeerd). Je ziet ook wel eens uitspraken waarvan het eindoordeel niet direct lijkt te volgen uit de inhoudelijke overwegingen – het kan beide kanten opgaan. Ook dan is er nog wel eens aanleiding voor het slaken van verbaasde kreten. Een uitspraak als die van de voorzieningenrechter van de rechtbank Groningen heb ik echter nog nooit gezien. De samenvatting:

Onder huwelijkse voorwaarden gehuwde partijen hebben twee Jack Russells. Na scheiding vordert man afgifte van beide honden. De voorzieningenrechter acht het alleszins redelijk dat ieder van partijen de zorg over één van de honden krijgt. Partijen hebben daarmee ter zitting ook ingestemd. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter overwogen het bezwaarlijk te achten bij vonnis een keuze tussen beide honden te moeten maken. Desgevraagd hebben partijen ingestemd dit door het lot te laten beslissen. Daartoe heeft de voorzieningenrechter een munt opgegooid. De uitkomst daarvan was dat de vrouw Milo zou behouden en de man Herman zou verkrijgen.

Ook het lot kan rechtvaardig zijn.

1 ROVE 07/04/2011 om 12:45

Was er geen ruimte voor een Salomons oordeel?!

2 Filip S. 07/04/2011 om 23:49

@ Rove

Moeten we bij een Salomonsoordeel de dieren eerst verdoven voordat we ze doormidden snijden, gelet op de wens van de kamer ?

3 Leo 11/04/2011 om 08:52

Bij deze titel voel ik me erg thuis, heb inmiddels 5x de gang naar de rechtbank gemaakt. De beschikkingen lijken bij mij inderdaad op een loterij. Hoe krijgt men op deze manier vertrouwen in de rechtspraak, maar nog meer in de mensen die recht moeten spreken? Zij die recht moeten spreken lijken vaak niet bekend met de materie, maar soms heb ik nog meer het gevoeld dat zij dit niet willen toegeven aan hun college, terwijl die toch kunnen helpen.
Ik heb nog 1 kans, Cassatie
Maar als het lot dan weer verkeerd valt, wat dan?

NEE HET LOT KAN NIET RECHTVAARDIG ZIJN, HET RECHT MOET RECHTVAARDIG ZIJN.

4 Richard Beij 16/09/2011 om 13:32

Is een tombola om geldprijzen toegestaan?

Vorige post:

Volgende post: