De rechtsstatelijke burgemeester

door LD op 03/03/2009

in Grondrechten

Burgemeester Leers van Maastricht heeft het helemaal gehad met die nare extremisten die in zijn mooie stad willen demonstreren. Afgelopen zondag demonstreerde een groepje extreem-rechtse malloten in de stad, en zoals te verwachten was kwam daar ook wat antifascistisch – of moeten we tegenwoordig zeggen: andersfascistisch? – volk op af om de kereltjes met de gladgeschoren schedels de hersens in te slaan. De ME moest de twee groepen uit elkaar houden. Kosten: bijna drie ton. Voor Leers is het duidelijk: extremisten komen er niet meer in.

Leers is bereid “tot de hoogste rechter te procederen” om zijn gelijk te halen. Ik ben benieuwd wat dat gaat kosten, want dat Leers geen poot heeft om op te staan moge duidelijk zijn. Het recht om te demonstreren is verankerd in de Grondwet en in internationale mensenrechtenverdragen en wordt beschermd door de rechter. Hoe vervelend dit ook moge zijn voor burgemeesters, het grondrecht op demonstratievrijheid komt ook toe aan extremisten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat een burgemeester niets kan uitrichten. Integendeel, de Wet openbare manifestaties en het strafrecht bieden genoeg mogelijkheden om op te treden tegen uitwassen. Worden er tijdens een manifestatie strafbare leuzen geroepen of beledigende, dan wel haatzaaiende spandoeken meegedragen, dan kunnen er mensen gearresteerd worden. Dreigt de boel uit de hand te lopen, dan kan de demonstratie ontbonden worden. Als zelfs met de inzet van extra politie de openbare orde niet verzekerd kan worden, kan zelfs een preventief verbod worden uitgevaardigd. Maar het enkele feit dat een op rellen beluste tegendemonstratie is aangekondigd, kan een – klaarblijkelijk onbegrensd en algemeen – verbod nooit rechtvaardigen. Dat is toegeven aan geweld. De wens van Leers om geen extremistische demonstraties meer toe te staan is juridisch onmogelijk. En waarschijnlijk weet deze burgemeester dat maar al te goed.

Inderdaad is het jammer dat de gemeentekas nu duizenden euro’s armer is. Maar niemand heeft ooit gezegd dat grondrechten gratis zijn. Iedere rechtsstatelijke burgemeester behoort dat te beseffen.

Vorige post:

Volgende post: