De scheiding der .. ?

door WVDB op 25/06/2010

in België

Post image for De scheiding der .. ?

Politici nemen het niet al te nauw met beginselen van de rechtsstaat. Dat is dan ook hun taak niet, en gelet op de (te) recurrente electorale druk, is dat alvast een logisch gevolg van de incentivestructuur.  Idealiter zien we dat graag anders. Een voorbeeld, heet van de naald : in het kader van een onderzoek naar kindermisbruik en de eventuele nalatige aangifte hiervan, werd een huiszoeking gedaan bij de zetel van het aartsbisdom van Mechelen-Brussel, en bij de Kardinaal thuis.
Los van de merites of opportuniteit van die zaak, welk oordeel uiteraard toebehoort aan de onderzoeksrechter, zijn de politieke reacties niet van de lucht. Een greep:

– de Minister van Justitie wees op de onafhankelijkheid van de onderzoeksrechter bij het uitvoeren van zijn taak. Tegelijk opperde hij een parlementaire onderzoekscommissie. Hoe wonderbaarlijk goed deze samengaan met een gerechtelijk onderzoek, heeft de Fortiscommissie reeds aangetoond. Juridisch gezien is de samenloop perfect verantwoordbaar in het licht van de verschillende doelstellingen van beide onderzoeken, de praktijk of opportuniteit is lastiger.
(opgemerkt weze dat in het Fortis-geval, de opdracht van de onderzoekscommissie en onder andere toe strekte specifiek de rol van magistraten in een lopende gerechtelijke procedure te onderzoeken, zoals werd opgemerkt in de hoorzitting aangaande de oprichting van de commissie).
– De Vlaamse minister van welzijn waarschuwt voor een vertrouwensbreuk en lijkt zowaar aan te sturen op een zuiver restitutief strafrecht (puur klachtrecht) waarbij het slachtoffer het alleenrecht inzake instellen van vervolging opeist? Of hoe het publiek karakter van het penaal systeem overbodig wordt gemaakt? Detail: de minister in kwestie was minister van justitie in de federale regering die moest opstappen in de hele fortis-gate, die, rara, ook draaide rond de scheiding der machten. Over de circulaire leercurve van een democratie (zie Arrow-theorema en cycling) is reeds veel theoretisch geschreven, als empirisch voorbeeld kan dit tellen.
– Het Vaticaan legde ook even de scheiding van Kerk en Staat naast zich neer door te wijzen op het aanstootgevend karakter van de huiszoeking (waarbij een graf zou zijn geopend).

Het wordt in België haast traditie om de rechterlijke orde te pas en te onpas in te schakelen. Ooit moesten zij de hete kastanjes uit het politieke vuur halen, door het Vlaams Belang (toen nog ‘Blok’) te vervolgen, met omgekeerd evenredig electoraal succes in hoofde van die partij tot gevolg. De hele Fortis-saga toonde ook aan hoe rechters geacht worden het ad hoc door de regering ge-interpreteerd algemeen belang te dienen.Of in deze zaak een huiszoeking verantwoord was, zal nog moeten blijken, maar dat het geloof van betrokken en niet-betrokken partijen hieraan vreemd is, zou moeten vaststaan.

1 WVDB 26/06/2010 om 14:39

update ook de privacycommissie en child focus spreken zich uit.

2 WVDB 05/07/2010 om 10:07

verdere update: het Parket-Generaal (openbaar ministerie) gaat het dossier evalueren
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=5C2SEPVK&kanaalid=1532

Vorige post:

Volgende post: