De Staatregeling van het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 18

door JAdB op 28/04/2011

in Grondrechten, Uncategorized

Ieder burger heeft regt om rnet zyne medeburgers te vergaderen ter onderlinge vóórlichting, ter opwekking van vaderlandsliefde en ter naauwer verbintenis aan de staatregeling zonder dat nogthands de constitutioneele gezelschappen als zoodanigen, met elkanderen over staatszaken briefwisseling houden, geschreven aanklagten ontvangen, by stemming besluiten of by wyze van corporatie eenige openbaare daad zullen verrigten.

Vorige post:

Volgende post: