De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 11

door JAdB op 23/12/2009

in Varia

Het [Bataafsche Volk] verkiest, ten dien einde zyne vertegenwoordigers, die in deszelfs naam voor de gemeenschaplyke belangen waaken en ten allen tyde aan hetzelve verandwoordelyk zyn.

Vorige post:

Volgende post: