De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 15

door JAdB op 02/02/2010

in Varia

Ambten en bedieningen zyn lastgevingen der maatschappy voor eenen bepaalden tyd. Zy zyn noch erflyk noch vervreemdbaar noch byzondere voorrregten van hun, die ze waarnemen. De keus van den eenen burger boven den ander is alleenlyk gegrond op meerdere deugt en bekwaamheden.

Vorige post:

Volgende post: