De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 2

door JAdB op 06/11/2009

in Varia

Het maatschappylyk verdrag wyzigt noch beperkt de natuurlyke regten van den mensch, dan in zoo verre zulks ter bereikinge van dat oogmerk noodzakelyk is.

Vorige post:

Volgende post: