De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 23

door JAdB op 01/10/2009

in Varia

23. Niemand zal met eenig ordeskleed of teeken of van een kerklyk genootschap buiten zyn kerkgebouw verschynen.

Vorige post:

Volgende post: