De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 3

door JAdB op 13/11/2009

in Varia

Alle leden der maatschappy hebben, zonder onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelyke aanspraak op derzelver voordeelen.

Vorige post:

Volgende post: