De Staatsregeling voor het Bataafsche volk in plaatjes – Artikel 4

door JAdB op 16/11/2009

in Varia


Ieder burger is volkomen vry om te beschikken over zyne goederen, inkomsten en de vruchten van zyn vernuft en arbeid en voorts, om alles te doen, wat de regten van eenen ander niet schend.

Vorige post:

Volgende post: