De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 5

door JAdB op 19/11/2009

in Varia

De wet is de wil van het geheele maatschappylyk lichaam, uitgedrukt door de meerderheid of der burgeren of van derzelver vertegenwoordigers. Zy is hetzy beschermende of straffende gelyk voor allen. Zy strekt zich alleen uit tot daaden, nimmer tot gevoelens. Alles wat overeenkomt met de onvervreemdbare regten van den mensch in maatschappy, kan door geene wet verboden worden. Zy beveelt, noch laat toe, hetgeen daarmede strydig is.

[Toelichting: de zinsnede “de wil van het geheele maatschappylyk lichaam” doet mij denken aan Richard II van Shakespeare, aangezien daarin een directe koppeling wordt gemaakt tussen het fysieke lichaam van de Richard II en het volk dat hij als koning – als “body politique” – overheerst. Zie bijvoorbeeld de tweede scene van de derde akte:

But now the blood of twenty thousand men
Did triumph in my face, and they are fled;
And, till so much blood thither come again,
Have I not reason to look pale and dead?
All souls that will be safe fly from my side,
For time hath set a blot upon my pride.]

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: