De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 6

door JAdB op 24/11/2009

in Varia

Alle de pligten van den mensch in de maatschappy hebben hunnen grondslag in deze heilige wet: doe eenen ander niet, hetgeen gy niet wenscht dat aan u geschiede, doe aan anderen, ten allen tyde, zoo veel goeds, als gy in gelyke omstandigheden van hun zoudt wenschen te ontvangen.

Vorige post:

Volgende post: