De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 7

door JAdB op 29/11/2009

in Varia

Niemand is een goed burger, dan die de huislyke pligten in onderscheiden stand, waarin hy moge gesteld zyn, zorgvuldiglyk uitoefent en voords in alle opzigten, aan zyne maatschappylyke betrekkingen voldoet.

Vorige post:

Volgende post: