De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk in plaatjes – Artikel 8

door JAdB op 13/06/2009

in Varia

8. De eerbiedige erkentenis van een albestuurend opperwezen versterkt de banden der maatschappy en blyft iederen burger ten duursten aanbevolen.

Vorige post:

Volgende post: