Dé stoel, als u begrijpt wat ik bedoel

door GB op 27/04/2009

in Uncategorized

I Ter gelegenheid van het symposium ‘De onzichtbare Grondwet’ hield minister Ter Horst een toespraak. Ze heeft daar nogal staan snoeven over het belang van een grondwet in het algemeen en onze eigen Grondwet in het bijzonder.

II Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel-Halsema om toetsing van wetten aan de Grondwet door de rechter mogelijk te maken, sloot zij niet uit dat dit voorstel de Grondwet zou versterken. Maar toch ontraadde zij het voorstel, met niet veel meer onderbouwing dan dat de rechter ‘op de stoel van de wetgever’ zou gaan zitten.

Mr. R. de Winter, vice-president van het Gerechtshof Amsterdam is op beide gegevens ingegaan in een opstel ter gelegenheid van het afscheid van een collega vice-president. Hij heeft toestemming gegeven dit lezenswaardige opstel ook hier te publiceren:

Deze bijdrage is ook verschenen in: Saluut! (Opstellen over( straf)wetgeving ter gelegenheid van het afscheid van Jan Verheul als vice-president van het gerechtshof te Amsterdam. Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2009, p. 119 – 128).

Vorige post:

Volgende post: