De taaiheid van de kabinetsformatie

door Ingezonden op 16/05/2011

in Haagse vierkante kilometer

Op de website van D66 verscheen op 22 april onder de kloeke kop ‘Kabinetsformatie wordt democratischer’ de aankondiging van een voorstel tot herziening van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer van de Kamerleden Schouw en Van der Ham (Kamerstuknummer 32759). Mogelijk door het Kamerreces is er nog weinig media-aandacht geweest voor dit voorstel.

Het is al vanaf 1994 steeds meer in de mode om de loop van de kabinetsformatie te willen veranderen door aanpassing van het Reglement van Orde. In dat jaar was er voor het eerst een debat met een informateur (overigens zonder dat dat kon volgens het Reglement van Orde). Dat werd een levendig debat doordat  Kok en Bolkestein elkaar zodanig in de haren vlogen dat een paarse coalitie voorlopig van de baan leek. De meerwaarde van de aanwezigheid van de informateurs werd echter niet duidelijk. De vertoning van debatten met een informateur zou in de volgende jaren alleen maar erger worden. Het Kamerlid Schutte (GPV) kreeg groot gelijk met zijn stelling dat zulke debatten eigenlijk een ‘persconferentie voor Kamerleden’ zijn. De Kamer heeft zichzelf daarmee geen dienst bewezen, temeer niet omdat inmiddels gebleken is dat volstrekt onduidelijk blijft waarom de ene informateur wel naar de Kamer wordt geroepen, en de andere niet.

Het kan echter nog erger. Bij de laatste herziening van het Reglement van Orde gaf de Tweede Kamer zichzelf vorig jaar de kans om in haar eerste samenkomst na Tweede Kamerverkiezingen te debatteren over de richting van de formatie. Bij de eerste en enige gelegenheid, op 16 juni 2010, werd dat debat echter niet aangevraagd en kwam het er dus ook niet.

Kennelijk moet de betreffende bepaling daarom nu alweer overboord. Schouw en Van der Ham willen nu dat de Kamer zichzelf verplicht zo’n debat te houden. Verder zou de Kamer na ieder optreden van een (in)formateur  moeten debatteren wie de volgende wordt, desgewenst in aanwezigheid van de scheidend informateur. De vraag of dat inderdaad inderdaad iedere keer zin heeft, waar de Kamer dat de vorige keer niet eens eenmalig wenste te doen, blijft echter onbeantwoord.

Het risico van allerlei achterkamertjesoverleg als dit voorstel het haalt is dan ook niet denkbeeldig, al is het lot van deze nieuwste herziening nog allerminst zeker (en waarom ontbreekt ondertekening van GroenLinks, tot dusverre altijd partner in crime bij deze onderwerpen?). Als het voorstel er al door komt, kan het nog best zijn dat ‘Kabinetsformatie wordt ondoorzichtiger’ een betere vlag is voor deze lading.

Peter Bootsma

Vorige post:

Volgende post: