De trukendoos van de Opposition

door BM op 15/06/2012

in Buitenland

Post image for De trukendoos van de Opposition

Terwijl zich Den Haag wat betreft proceduretrucjes nog in een zoekproces bevindt, liet de oppositie in Berlijn vanochtend zien wat vakmanschap is. Vlak voor twaalven was het gelukt: vicevoorzitter Pau moest de Beschlussunfähigkeit van de Bondsdag vaststellen en de zitting sluiten. Daarmee kwam men aan het belangrijkste onderwerp van de dag niet meer toe: het Betreuungsgeld dat Merkels coalitie wil invoeren. Voor de zomer wordt dat nu waarschijnlijk niets meer. Wat een coup!

Het plan was om moeders die hun kinderen niet naar de peuterspeelzaal sturen maar thuis houden, daarvoor te betalen. Wie een vermoeden heeft dat zo’n idee wel uit de christelijke hoek van de coalitie zal komen, zit goed. In minder christelijke kringen heet het plan ook wel Herdprämie. En juist omdat men er een hele wereldbeschouwing aan kan ophangen, is het onderwerp ook los van financiële argumenten zo prachtig omstreden. Nu Merkels coalitie een meerderheid in de Bondsdag heeft moest de oppositie de politieke strijd met andere middelen voortzetten. Dat is dus gelukt.

De Bondsdag was vanochtend bezig de orde van de dag af te werken. Op deze video is te zien dat bij punt 46. c)  alles nog volgens plan verloopt: een of ander voorstel van de SPD wordt op advies van de voorbereidende commissie per handopsteken afgeketst. Maar even later gaat het mis. De stemming gaat over het advies van een commissie om het voorstel van de oppositie onder 46. d) (iets met kranten) weg te stemmen. De assistenten van de voorzitter zijn het niet eens over het resultaat. In zo’n geval voorziet § 51 van het reglement van orde in een soort division, een Hammelsprung: iedereen verlaat de zaal en komt vervolgens door een deur van zijn keuze weer binnen. Er zijn drie deuren: een voor ja, een voor nee en een voor onthouding. Bij elke deur staan weer assistenten van de voorzitter die tellen. En dan gebeurt het:

De leden van de oppositie blijven allemaal buiten! Langzaamaan krijgt de coalitie dat door en schrikt zich te pletter. Snel nog wat collega’s bellen, maar helaas: een derde van hen zit al in de trein naar huis. Omdat de microfoon van de voorzitter nog aanstaat worden we op 21:40 minuten van de video getrakteerd op een verontwaardigde “offenkundige Manipulation der Geschäftsordnung des Bundestages“, gevolgd door een nee hoor, “das ist parlamentarische Arbeit“.

Uiteindelijk hebben 204 leden vóór gestemd, 7 (die niet hebben opgelet) tegen, en niemand heeft zich expliciet onthouden. De tig leden die vrolijk buiten staan, tellen niet mee. Met 211 van de 620 leden is het quorum niet gehaald, zodat vicevoorzitter Pau de vergadering op grond van § 45 reglement moet ‘aufheben‘. Het Betreuungsgeld onder punt 48 is voorlopig van tafel.

Eén detail is uit parlementsrechtelijk perspectief opmerkelijk: vereist § 45 van het reglement niet — net zoals in Nederland — uitdrukkelijk uitgesproken twijfel om de fictie van het quorum te doorbreken? Ik zie zo’n uitdrukking van twijfel nergens.

Politieke waardering in de media: Eklat im Bundestag, Eklat im Bundestag, Absoluter Gefrierpunkt demokratischer Unkultur — de Bondsrepubliek staat op haar kop. Ondertussen lijkt de historische uitspraak van SPD-voorzitter Herbert Wehner uit 1975 weerlegd: “Wer rausgeht muss auch wieder reinkommen.” Dat deden ze dus vanochtend niet. Maar eeuwig buiten blijven is geen optie. De volgende weken moet het ESM met tweederde meerderheid door het parlement. De onderhandelingen daarover zijn nog niet rond. De sfeer is nu flink verpest. De oppositie zal er de volgende dagen achterkomen wat Wehner toen werkelijk bedoelde.

Bastian Michel

LLM staats- en bestuursrecht UvA

Vorige post:

Volgende post: