De zaak-Ramadan

door PWdH op 06/09/2009

in Varia

Het heeft er veel van weg dat het optreden van de Rotterdamse integratieadviseur in PressTV, medegefinancierd door Iran, door het stadsbestuur dankbaar als voorwendsel is aangegrepen om hem om opportunistische redenen de laan uit te sturen. Dat de Erasmus Universiteit daarin is meegegaan, deugt niet.

1. Van Ramadan is al sinds jaar en dag bekend dat hij controverse oproept. Wie daar niet tegen kan, had hem om te beginnen nooit als ‘adviseur’ moeten aanstellen.

2. Bovendien valt ook op het ‘argument’ zelf veel af te dingen. Deugt wie voor een door Iran medegefinancierde talkshow werkt zonder meer niet? De massale protesten na de verkiezingen maken duidelijk dat het einde van het huidige regime nadert. De jonge bevolking van Iran seculariseert, de vrouwen emanciperen. Zie het verslag van de dagen na de verkiezingen van Roger Cohen in de New York Review. Zou een uit Zwitserland afkomstige hoogleraar en moslim niet juist bij uitstek geschikt zijn als ‘bruggenbouwer’ tussen het ‘moderniserende’ deel van Iran en datzelfde westen?

3. Het ligt voor de hand de academische vrijheid in stelling te brengen tegen het besluit van de Eramus Universiteit om de leerstoel onder Ramadan vandaan te trekken. Maar ook vanuit een oogpunt van werkgeverschap is het merkwaardig dat de universiteit een moreel oordeel velt over een nevenfunctie van de hoogleraar. Aldus ook een van de protesterende professoren in NOVA. In Oxford, waar Ramadan blijkbaar ook hoogleraar is, laten ze zien dat het anders kan.

Het heeft er veel van weg dat we inmiddels te maken hebben met een nieuwe politieke correctheid. Werden in de dagen van Fortuyn radicale opvattingen contra de islam buiten de orde van het debat verklaard, nu geldt dat blijkbaar voor radicale pro-islam opvattingen. Dat past niet bij een stad met als slogan ‘Rotterdam durft’, noch bij een universiteit die zichzelf naar Erasmus heeft vernoemd. Het past bovenal niet bij een volwassen publiek debat in een liberale democratie. Bestaat de legitimatie van dat debat er niet juist in dat daarin alle opvattingen tot uitdrukking kunnen worden gebracht, juist ook de radicale (pro of contra wat dan ook)? En is dat niet juist wat Nederland anders maakt dan – ik noem een willekeurige dictatuur – Iran?

De vraag is nu of Ramadan zijn voornemen doorzet om de gemeente en de universiteit in rechte aan te spreken. Niet gehinderd door enige kennis denk ik dat hij zo’n slechte zaak niet heeft. Desalniettemin is het treurig dat in dat geval na de zaak-Wilders ook de zaak-Ramadan in de rechtszaal moet worden beslecht in plaats van in het publiek debat.

1 RLK 09/09/2009 om 11:25

Beste WDH,

Het is allemaal net iets te gemakkelijk wat je opschrijft. Natuurlijk, ook ik ben een groot voorstander van het vrije woord, maar de argumenten die jij gebruikt om de gemeente Rotterdam en de Erasmus te veroordelen, vind ik uiterst dun en mager. Ten aanzien van het eerste argument kan ik kort zijn: je gebruikt daar een oneigenlijk argument, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Of is het eens een dief, altijd een dief?

In je tweede argument schiet je volledig door en doe je omgekeerd evenredig hetzelfde als de stad Rotterdam: Is het niet een beetje vreemd een Zwitsers/Egyptische hoogleraar, die geen Nederlands spreekt en moslim is, aan te stellen als bruggenbouwer? Voor hetzelfde geld kan je een blonde katholieke hoogleraar uit Tilburg, die wel nederlands spreekt, aanstellen. Wat maakt Ramadan zo uniek, is eigenlijk mijn vraag. En waarom moet hij, koste wat het kost, aanblijven?

Uit je derde argument maak ik op dat je niet alle ins en outs van deze casus weet. Ramadan's aanstelling bij de Erasmus werd betaald door de gemeente Rotterdam. Nu de gemeente de stekker eruit heeft getrokken, is er geen geld meer voor Ramadan. In Oxford wordt Ramadan's aanstelling niet gefinancierd door Oxford zelf, maar door de Qatar Foundation for Education, Science and Community. Overigens heeft Oxford laten weten dat de opvattingen van Ramadan niet de opvattingen van de Universiteit zijn.

Tot slot, hoe vervelend en onacademisch ook, helaas gaat het niet altijd om de inhoud maar veeleer om beeldvorming. Ramadan werd om de beeldvorming als bruggenbouwer aangesteld. Als dat beeld vertroebelt, is het positieve effect dat zijn aanstelling had beoogd , verdwenen.

2 WdH 11/09/2009 om 09:34

Beste RLK,

Je reactie berust op een onjuiste lezing van mijn stukje.

Ook ik vind Ramadan als Rotterdams bruggenbouwer niet heel geschikt, omdat hij een controversieel intellectueel is en geen Nederlands spreekt. Dat evenwel wist de gemeente al bij aanstelling. Ik vind het niet terecht dat dat als argument wordt aangevoerd om hem bij politieke tegenwind de laan uit te sturen. Dat was mijn eerste punt.

'Bruggenbouwer' slaat in mijn tweede punt op Ramadans optreden bij PressTV. Ik vraag mij af of hij – als westerling – misschien wel goed werk doet op die zender. Of dat echt zo is, weet ik overigens niet. Ik verlaat me daarvoor graag op beter geinformeerde schrijvers.

Je derde punt mist feitelijke grondslag. Voorzover mij bekend heeft de universiteit niet als argument aangevoerd dat er geen financiering meer is voor Ramadan. De universiteit heeft geoordeeld dat de nevenactiviteiten van hoogleraar Ramadan (PressTv) onaanvaardbaar zijn.

Dat tenslotte Oxford heeft laten weten dat Ramadans opvattingen niet die van Oxford zijn lijkt me buitengewoon logisch. Voorzover ik weet houdt een universiteit er geen opvattingen op na en schrijft zij geen opvattingen voor aan hoogleraren. De EUR had, kortom, met de reactie van Oxford kunnen volstaan.

Vorige post:

Volgende post: