Excellentie, geachte heer Balkenende,

door Redactie op 03/06/2010

in Haagse vierkante kilometer

Op het blog www.publiekrechtenpolitiek.nl werd een tijdje geleden de vraag opgeworpen of minister De Jager op grond van zijn latere benoeming een missionaire minister is. Als hij dat namelijk is, dan mag hij straks niet (ook) in de Tweede Kamer plaatsnemen (artikel 57 lid 2 en 3 Grondwet).

Dat u deze kwestie op ons blog gemist hebt, althans geen bijdrage inzond om de twijfel weg te nemen, is voorstelbaar. Dat we al meer dan vier weken niets op ons WOB-verzoek om een afschrift van de ontslagbrieven gehoord hebben is ook voorstelbaar, maar dat is tevens in strijd met de wet.

Graag ontvangen we als nog een reactie op ons verzoek. Acht dagen na de verkiezingen moet de oude Tweede Kamer namelijk beslissen over de toelating van De Jager.

Met vriendelijke groet,

Tim de Booys, Pieter Krop en Geerten Boogaard

1 Gary Avercamp 03/06/2010 om 10:47

Sinds wanneer heet de Universiteit van Amsterdam “University of Amsterdam”?

2 PJK 03/06/2010 om 14:47

Hoewel Leiden nu pas aan het eind van zijn Latijn is, zijn de Amsterdammers al in de 19de eeuw op een levende taal overgegaan. Om ons toch een beetje te onderscheiden staat de 21ste eeuw in het teken van het Engels! University of Amsterdam, a university of undertakers!

3 nR 03/06/2010 om 16:05

Vraag is natuurlijk of die (eventuele) € 1260,- wordt ingeleverd bij de UoA. Ontslag wordt bij missionaire ministers pas op de dag voor de verkiezingen aangeboden door de minister-president, niet?

4 EMP 03/06/2010 om 16:18

Ook geen ontvangstbevestiging?

5 JAdB 04/06/2010 om 10:33

EMP werpt daar nog wel een punt op. Is er ook per fax verzonden om zeker te zijn van de ontvangst?

6 maartje 07/06/2010 om 13:19

Ook geen verdagingsbriefje gekregen?

Art. 6(2) Wob: “Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.”

7 Rove (niet Karl) 07/06/2010 om 19:15

Mooi initiatief!

Maar jammer dat niet echt duidelijk wordt wie, of namens wie het verzoek is ingediend en wie dus – in het voorkomende geval – aanspraak kan maken op verbeurde dwangsommen.
Gaan de dwangsommen naar de University of Amsterdam? Of de Universiteit van Amsterdam? En betaalt de UoA c.q. de UvA dan aan de verzoekers uit?
Of is het verzoek ingediend door de heren in privé? Maar waarom dan op briefpapier van de UoA?
Of is het verzoek door de heren namens het blog http://www.publiekrechtenpolitiek en/of de redactie van dit blog ingediend?
etc…

Kortom, nog maar even niet de huid verkopen voordat de beer daadwerkelijk geschoten is; annuleer die redactie-laptop of lease-auto maar snel!

8 Robert-Jan van Ette 09/06/2010 om 15:44

{ 1 trackback }

Vorige post:

Volgende post: