Democratisch Verbond Utrecht: balanceren tussen veiligheid en de democratische rechtsstaat

door Ingezonden op 14/04/2017

in Varia

Post image for Democratisch Verbond Utrecht: balanceren tussen veiligheid en de democratische rechtsstaat

Verschillende Europese landen zijn de laatste jaren opgeschrikt door een reeks terroristische aanslagen. Nu wij ons geconfronteerd zien met een toenemende dreiging van terrorisme, is een effectieve aanpak hiervan meer dan ooit vereist. Daarom waardeert het Democratisch Verbond Utrecht (DVU) het dat de regering de mogelijkheden om terrorisme te bestrijden probeert uit te breiden met het ingediende wetsvoorstel. Wel is het belangrijk dat de aanpak van terrorisme nooit zijn doel voorbij schiet. Het bewaken van onze rechtsstaat is sinds de oprichting van onze partij een grote prioriteit. Daarom zoeken wij steevast naar de adequate balans tussen de vereiste aanpak van terrorisme en het behoud van onze rechtsstaat en kernwaarden.

Als partij hecht het DVU veel waarde aan de vrijheid en autonomie van elk individu. Hierbij zijn grondrechten onmisbaar: zij stellen mensen in staat om in vrijheid te leven en hun leven in te richten op de manier waarop zij dat willen. Aan grondrechten kan dus niet zomaar voorbij worden gegaan. Daarom is het onmisbaar dat de procedure van het voorstel van wet bepaalde waarborgen bevat. Het is van grote toegevoegde waarde dat het parlement controleert en garandeert dat de regering haar bevoegdheden niet misbruikt. Zo wordt voorkomen dat de overheid te makkelijk ingrijpt in de vrijheid van onze burgers. Door bijvoorbeeld een instemming door het parlement verplicht te stellen, kan dit voornemen worden bereikt en wordt recht gedaan aan het rechtsstatelijke gedachtegoed van de trias politica.

Het DVU gelooft in één Nederland waarin plek is voor elk individu, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of levensovertuiging. Het discrimineren van mensen vanwege een bepaald kenmerk is daarom onacceptabel. Wanneer groepen mensen gestigmatiseerd of buitengesloten worden, leidt dit tot een verdeelde en uiteindelijk verzwakte samenleving. Wij streven als partij daarom naar openheid en tolerantie. Met elkaar, in samenwerking met de Europese Unie, zetten wij ons in voor een vrije en veilige samenleving. Nu terrorisme zich juist kenmerkt door het verspreiden van angst en verdeeldheid, moeten wij in onze strijd tegen dit terrorisme nooit uit het oog verliezen dat juist wij zélf onze rechtsstaat afbreken, wanneer wij het belang van onze grondrechten miskennen.

Het is daarom dat wij een beroep doen op het gehele parlement, om samen te werken aan het wetsvoorstel dat de effectieve aanpak van terrorisme garandeert en tegelijkertijd onze grondrechten waarborgt. Alleen op die manier kan onze samenleving zich verder ontwikkelen tot een vrije en veilige maatschappij, waarin onze volgende generaties ook een kansrijke toekomst hebben.

DVU-fractie
Universiteit Utrecht

Dit is een opiniebijdrage in het kader van het Studentenparlement 2016/2017. Studentenfracties (die een politieke kleur toegewezen hebben gekregen) behandelen een fictief wetsvoorstel, dit keer tot verruiming van de bevoegdheden om bij terrorismebestrijding grondrechten te beperken. Op 19 mei 2017 debatteren de studenten over dit voorstel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Vorige post:

Volgende post: