Deskundigen maken gehakt van uitzending EenVandaag

door PWdH op 11/11/2009

in Haagse vierkante kilometer

De uitzending van EenVandaag over het door de Nationale Ombudsman ingestelde onderzoek naar het Kabinet der Koningin heeft de nodige reacties uitgelokt op dit blog. Naar de redactie meent zijn deze inhoudelijk zo sterk dat deze een eigen, gecompileerde post verdienen.

Ans Hengels gaat in op de constitutioneelrechtelijke analyse van de als ‘staatsrechtsdeskundige’ opgevoerde Vleugels inzake het Kabinet der Koningin.

‘In de motie-Kalsbeek (TK 28811, nr. 6) wordt helemaal niet gezegd dat het Kabinet der Koningin behandeld moet worden als ware het een bestuursorgaan. Wel wordt de regering verzocht “al het nodige te doen opdat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet der Koningin ten volle tot gelding kan worden gebracht”. Dat is niet hetzelfde als wat Vleugels stelt. En zelfs als de Tweede Kamer een motie van de strekking-Vleugels heeft aangenomen, wat dan nog? Een motie kan de Wet nationele ombudsman niet wijzigen. Dat is elementair staatsrecht. “Daarmee valt het onder de bevoegdheid van de ombudsman” lijkt mij een loze conclusie. Tegen het einde merkt Vleugels nog op dat Balkenende ontkent dat het Kabinet der Koningin tot de constitutie behoort. Ja hoor…’

Professor Peters wordt door zowel Hengels, Nap als Rove van repliek gediend: formalistisch en benepen handelen betekent niet dat Balkenende ook staatsrechtelijk onjuist handelt. Tegelijkertijd geeft het feit (of de wens) dat de Nationale Ombudsman er is ‘om bureaucratie te doorbreken’ die Nationale Ombudsman wellicht vleugels, maar maakt hem nog niet tot absoluut soeverein.

Henk constateert ook nog maar eens dat de procedure-Vleugels om wetten bij motie te wijzigen niet tot het positief staatsrecht behoort. EenVandaag tenslotte houdt het journalistiek niet droog:

‘Waarom EenVandaag niet gewoon aangeeft dat Balkenende in de brief die zij zelf hebben alle gestelde vragen beantwoordt, is eveneens onnavolgbaar. Kennelijk niet passend in de strategie om de boel zo groot mogelijk op te blazen.’

De moraal van deze post: als EenVandaag kan hypen, kunnen wij het ook. Alleen dan wel op inhoudelijke gronden.

{ 3 reacties… read them below or add one }

1 JAdB 11/11/2009 om 11:23

Eén Vandaag zoekt schandalen, maar in de brieven van Balkenende is er niet één te vinden: de Nationale Ombudsman mag op grond van de wet alleen bestuursorganen onderzoeken. En noch de koning, noch zijn kabinet, kan als zodanig worden aangemerkt. Althans, dat heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ooit uitgemaakt. Het enige echte schandaal is die uitspraak.

2 FJJ 11/11/2009 om 19:14

JadB maait het gras voor mijn voeten weg. Prof. Damen heeft ooit eens in en prachtige noot de totale belachelijkheid van het feit dat de Koningin geen bestuursorgaan is uiteengezet.

3 GB 11/11/2009 om 19:25

De afdeling hing toen idd. een zeer moeizame redenering op.

Strikt genomen eigenlijk dezelfde als nu gebruikt wordt. Destijds: er kan geen rechtsbescherming tegen open staan, dus geen bestuursorgaan. Nu: er moet toch onderzoek naar die club gedaan kunnen worden, dus wel een bestuursorgaan.

Met andere woorden: de Afdeling heeft de vraag of het kabinet van de koningin een bestuursorgaan is misschien wel afhankelijk gemaakt van de vraag wat je er vervolgens mee wil.

Als Vleugels dat nou gezegd had…

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: