Deze week in Luxemburg 2013/48

door AJM op 03/12/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg 2013/48

Deze week waren er in Luxemburg vooral veel vernietigingsberoepen. Dit zijn de hoogtepunten:
Het Hof bevestigt het arrest van het Gerecht over de deelname van de vennootschappen Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne en Kendrion aan een kartel op de markt van kunststof industriële zakken. Deze vennootschappen kunnen niettemin een beroep tot schadevergoeding instellen met oog op het herstel van de eventuele schade die zij hebben geleden als gevolg van de buitensporig lange duur van de procedure voor het Gerecht. Een vernietigingsberoep over de gedeeltelijke verlening van toegang tot sommige rapporten van de waarnemers van de EU die in 1995 in de Republiek Kroatië, in de regio rond Knin, aanwezig waren, wordt ook in hoger beroep verworpen.
Verder heeft het Hof verschillende handelingen van de Raad in stand gelaten waarin beperkende maatregelen zijn getroffen ten aanzien van een onderneming in Iran. Wel kreeg de appellant in zo verre gelijk dat het Gerecht niet had mogen oordelen dat de vaststelling van beperkende maatregelen jegens een entiteit vooronderstelt dat deze zich daaraan voorafgaand daadwerkelijk laakbaar heeft gedragen en dat het loutere risico dat de entiteit in kwestie in de toekomst een dergelijke gedraging zal stellen, niet volstaat. Ten aanzien van een andere beperkende maatregel oordeelt het Hof dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de Raad niet het bewijs heeft geleverd dat Fulmen actief is geweest op de site van Qom/Fordow. Het Hof bevestigt daarmee de nietigverklaring van deze handelingen.

Vorige post:

Volgende post: