Deze week in Luxemburg (2013/18)

door AJM op 12/07/2013

in Europa

Post image for Deze week in Luxemburg (2013/18)

In het mededingsrecht viel op dat het Hof de hogere voorzieningen afwijst die vijf vennootschappen hadden ingesteld tegen de arresten waarbij het Gerecht de geldboeten had bevestigd die hun voor hun deelneming aan een kartel op de markt van internationale verhuizingen waren opgelegd. Bovendien bevestigt het Hof de aan Portielje opgelegde geldboete, die door het Gerecht nietig was verklaard.

Het Hof verduidelijkte dat het gebruik van een domeinnaam en het gebruik van metatags in de metadata van een website onder het begrip ‘reclame’ kan vallen van richtlijn 84/450 (misleidende en vergelijkende reclame). Dat geldt niet voor de registratie van een domeinnaam als zodanig. Ook werd verhelderd wanneer bejaardenzorg als ‘dienst van gezondheidszorg’ en als ‘sociale dienst’ is uitgesloten van de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn.

Het Europees recht eist niet het instellen van een orgaan dat de schadeloosstelling van slachtoffers van verkeersongevallen waarborgt wanneer de voor de schade verantwoordelijke personen weliswaar een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hadden afgesloten maar de verzekeraar insolvent is geworden. In de zaak van Amazon.com oordeelde het Hof dat onder bepaalde omstandigheden de heffing zonder onderscheid van een vergoeding voor het kopiëren voor privégebruik bij de eerste verkoop van dragers in overeenstemming kan zijn met het recht van de Unie. Bovendien kan onder bepaalde omstandigheden een weerlegbaar vermoeden worden gehanteerd dat aan particulieren verkochte dragers voor privégebruik zijn bestemd.

De gemeente Eindhoven kwam goed weg, omdat de gunning van een consessieovereenkomst voor openbare werken (de herontwikkeling van een woonwijk) door het Hof niet in strijd met het Europese recht werd geacht. Of Frankrijk de dans ook ontspringt, valt te bezien. Volgens advocaat-generaal Jääskinen valt het Franse stelsel ter financiering van de verplichting om met windturbines opgewekte stroom af te nemen onder het begrip „maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd”. De bijdrage ter financiering van de verplichting om windenergie tegen een prijs boven de marktprijs af te nemen wordt namelijk van alle stroomverbruikers in Frankrijk geheven.

Ten aanzien van de door onze eigen Raad van State voorgelegde vragen over homoseksuele asielzoekers, heeft advocaat-generaal Sharpston geconcludeerd dat zij een „specifieke sociale groep” naar EU vluchtelingenrecht kunnen vormen. Hoewel de strafbaarstelling van homoseksuele activiteiten in het land van herkomst niet noodzakelijkerwijs een daad van vervolging vormt, moeten de nationale autoriteiten onderzoeken of een bepaalde asielzoeker gevaar loopt het slachtoffer van dergelijke daden te worden.

1 Martin Holterman 13/07/2013 om 03:09

Ja, ik weet het, ik ben er deze week nog niet aan toegekomen, maar om het dan meteen over te gaan nemen…

http://martinned.blogspot.co.uk/search/label/This%20Week%20in%20Luxembourg

2 GB 13/07/2013 om 13:01

Ik geloof niet dat we jou zomaar uit de markt drukken… In ieder geval willen we een P&P-achtige toon voor ontwikkelen. Maar de titel lijkt wel erg veel op die van jou. Heb je daar bezwaar tegen?

3 Lisette 15/07/2013 om 12:57

Ik zie mogelijkheden voor samenwerking. Mooi toch als deze informatieve overzichten een groter bereik krijgen? Noem het de wekelijkse Luxemburg watch (à la de Eerste Kamer watch).

4 Marc de Werd 16/07/2013 om 15:31

De nuttige wekelijkse overzichten van Martin laten zich ook heel goed reprinten (idee?), zoals hier (met toestemming): http://europeancourts.blogspot.nl/2013/06/this-week-in-luxembourg-birds-eye-view.html

Vorige post:

Volgende post: