Di Rupo formateur

door WVDB op 17/05/2011

in België, Buitenland, Uitgelicht

Post image for Di Rupo formateur

Na enkele maanden geleden een preformateurschap helaas niet tot een goed einde te hebben gebracht, springt Di Rupo nu toch het diepe in. Het communiqué van het Paleis van maandagavond stelt hem aan als formateur. Opmerkelijk is dat over een staatshervorming of onderhandelingen hiertoe niet gesproken wordt (lees hier het communiqué). De formateur wordt belast met het vormen van een regering.

Hiertoe zou Di Rupo twee aparte nota’s opstellen: één rond staatshervorming, en één rond sociaaleconomische thema’s. Hij wil voorlopig ook bilateraal werken met negen partijen. Dit is het voornaamste struikelpunt voor NVA, die liever een centrumrechtse regering zien ontstaan, en bijgevolg de Vlaamse Spa en Groen uit de onderhandelingen willen. PS is echter als de dood voor dit scenario, omdat ze dan vreest verdrukt te worden in een anti-linkse regering. Zo zie je maar hoe het communautaire vervalt in een strategisch ideologisch probleem. Hoewel, de rechtsere MR vormt dan weer een kartel met radicaal-francophone FDF, die zeer sterk staat in de Brusselse rand. Een alternatief voor de PS lijkt problematisch.

Het lijkt erop dat de Koning, hoewel op glad ijs wegens gebrek aan politieke consensus over de toekomstige procedure van de onderhandelingen, erin geslaagd is een gulden middenweg te vinden. Critici van de gewoonterechtelijke rol van de vorst tijdens de formatie hebben alvast weinig munitie. Het aanduiden van een overwinnaar van de verkiezingen in het ene landsgedeelte, wanneer de grootste Vlaamse partij aankondigt geen formateurschap te ambiëren, blijkt een democratisch verantwoordbare beslissing.

Qua substantie zijn we geen luttele centimeter verder dan weken/maanden/jaren (?) terug. Na de nota De Wever, de nota Vande Lanotte, nu de nota Beke, zal Di Rupo ook zijn pen scherpen. De toegevoegde waarde van nog een nota kan betwijfeld worden, hoewel het nuttig kan zijn de Franstalige eisen/standpunten op onveranderlijk papier uitgedrukt te zien. Misschien kunnen de myhtische “convergenties” zo wel ontdekt worden…

Verkiezingen als een alternatief voor een regeringsformatie lijken weinig waarschijnlijk: art. 40 van het Reglement van de Kamer bepaalt dat de federale volksvertegenwoordigers tot uiterlijk 20 juli, voor de nationale feestdag, zitting houden. Volgens art 46 GW moeten verkiezingen ingeval van ontbinding plaatsvinden binnen de 40 dagen hierna. De minister van buitenlandse zaken laat weten dat een minimum termijn van +/- 35 dagen noodzakelijk is om de gepaste voorbereidingen te treffen. Zo komt het parlementair reces, en dus de nazomer of herfst van 2011 wel heel dichtbij.

1 WVDB 17/05/2011 om 15:41

de formateur gaf een persconferentie:
beknopte samenvatting hier (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110517_112)

Vorige post:

Volgende post: