Dierenbeulenvideo’s in de VS

door Redactie op 22/04/2010

in Buitenland, Grondrechten, Rechtspraak

Post image for Dierenbeulenvideo’s in de VS

Op 20 april jongstleden oordeelde het Supreme Court een federale wet, bedoeld tegen de verspreiding van video’s met wreedheden tegen dieren, in strijd met de Grondwet (United States v. Stevens). Dergelijke afbeeldingen vallen volgens het Supreme Court Hof niet, zoals kinderporno, per definitie buiten de bescherming van de in het First Amendment vastgelegde vrijheid van meningsuiting.

De overheid zal dus met dwingende redenen voor een inhoudelijke beperking moeten komen. Ten aanzien van de regeling in kwestie was dat in elk geval niet mogelijk, omdat deze volgens het Hof veel te ruim geformuleerd was. Zij zag niet alleen op fetisjistische ‘crush video’s’  waarin bijvoorbeeld katten of hamsters onder hoge hakken geplet worden en op video’s met beelden van illegale hondengevechten maar bestreek ook materiaal waarin dieren verwond en gedood worden, zonder dat van wreedheden sprake hoefde te zijn. Daarmee zouden bijvoorbeeld ook video’s met jachttaferelen in de gevarenzone terecht kunnen komen. De bepaling dat alleen afbeeldingen van onwettig gedrag onder de regeling vielen, bood geen soelaas, nu er allerlei per staat verschillende beperkingen aan de jacht gesteld zijn die ook veelal niet het voorkomen van wreedheden tot doel hebben.

Kortom, de overwegingen van het Supreme Court sluiten niet zonder meer uit dat een veel strikter geconstrueerd verbod wel door de beugel zou kunnen kan, zonder dat overigens te garanderen.

Vorige post:

Volgende post: