Dik doen naast Mart Smeets

door GB op 21/07/2009

in Varia

Het was even zoeken, maar er is toch een aanleiding om op dit blog over de Tour de France te schrijven. In het programma De Avondetappe (een tafel, Zijne Martheid en om onduidelijke redenen een paar gasten) schoof staatssecretaris Jet Bussemaker aan. Zij is van sport.

Die dag was ze namelijk een belangrijke gast geweest in de Tour en dus mocht ze meedoen. Mart probeerde haar op de gebruikelijke wijze te ontgroenen door allerhande obscure Tourdetails uit te vragen. Dat gaat net zo lang door tot de gast het niet weet en Mart het mag vertellen. Bij Bussemaker had hij snel beet, zodat het merendeel van haar spreektijd overbleef voor de tweede categorie: hoe vond je het om er als leek bij te zijn. Toen kwam boven tafel dat ze zich door de Tourdirectie had laten aanspreken als ‘Madame le Ministre’. Eén van de argumenten waarmee ze dat rechtvaardigde was: in Frankrijk is een ‘Secrétaire d’État’ iets anders dan wat wij ermee bedoelen.

Ik weet niet of dat zo is. De Franse Wikipedia schrijft in ieder geval dat de Nederlandse variant een ‘vergelijkbare rol’ speelt als de Franse. Het gaat in ieder geval niet om de Amerikaanse ‘Secretary of State’. Ik weet wel dat het vanuit het Nederlandse staatsrecht vast gebruik is om de staatssecretaris van Economische Zaken in het buitenland de titel minister van Buitenlandse Handel te laten voeren en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken de titel minister van Europese Zaken. Dit wordt dan ook vastgelegd in het besluit vaststelling taken staatssecretaris. Maar dat is het dan volgens mij ook wel zo’n beetje, wat betreft de ministerstitel.

In het takenbesluit van Bussemaker zal niet staan dat zij zich in het buitenland Minister van Sport mag laten noemen. Ik denk dan ook dat het gevoeliger ligt dan Bussemaker dacht. Het Wetboek van Strafrecht doet in ieder geval wel moeilijk over het onbevoegd dragen van een titel, rang of waardigheid (artikel 435) of het wekken van de schijn van officiële erkenning (artikel 435b).

Oké. Het is een detail waar Mart Smeets zelf zijn hele handen bij zou aflikken. Maar dit is dan ook een post ter ere van hem. Van een groot fan.

Vorige post:

Volgende post: