Dissenting opinions

door GB op 28/10/2009

in Buitenland


Tussen het bezoek aan de opening van het UK Supreme Court en een rol in een opera dit weekend vonden Anthonin Scalia en Stephen Breyer tijd om publiekelijk met elkaar in discussie te gaan. Het duurt even, maar het is zeer de moeite waard om de beide Supreme Court Justices met elkaar te zien debatteren. Debatten als deze horen naar mijn idee zonder meer bij voordelen van een systeem dat met dissenting opinions werkt.

Toch bevredigt het niet. In abstracto zijn de verschillen wel duidelijk. Scalia verwijt Breyer dat hij zijn gedachten bij het bestuderen van afwisselend de navel en het plafond verkoopt als interpretatie van de Grondwet. En Breyer verwijt Scalia dat hij suggereert een neutrale theorie te hebben terwijl ook hij zijn persoonlijke opvattingen als toepassing van de Grondwet verkoopt, zij het in de verpakking van de original understanding. Maar in de concrete toepassingen van deze theorieën raak ik het spoor kwijt. Over het recht om wapens te dragen, bijvoorbeeld, ontspint zich een debat over ‘betekenis’ versus de ‘bedoeling’ dat het heldere onderscheid uit de theorie mist en bovendien meer klinkt als een kwestie die het beste aan historici kan worden overgelaten. Anderzijds, bij het inpassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de Bill of Rights begint Scalia te knutselen met veronderstellingen over wat de voorstemmers van destijds gevonden zouden hebben van de huidige opsporingstechnieken. Daarbij blijkt hij dan weer een spoor te bewandelen dat Breyer van harte onderschrijft.

Mogelijk ligt dat aan het feit dat Scalia niet geconfronteerd werd met Supreme Court uitspraken die strijdig zijn met zijn theorie, maar die toch gelden als grote stappen voorwaarts. Prof. Balkin wijst daarop. Bijvoorbeeld het oordeel uit 1967 dat het verbieden van interraciale huwelijken in strijd met de Grondwet oordeelde. Dat oordeel kan volgens Balkin onmogelijk verkocht worden als een ‘original understanding’ van het 14e amendement. Zou Scalia het daarom willen terugdraaien?

In ieder geval is daarmee een reden gegegeven om uit te kijken naar de volgende confrontatie tussen deze twee giganten.

1 GB 31/10/2009 om 18:17

Aanvulling;

Er zijn veel filmpjes op internet te vinden van Scalia. Dit is er één waarin hij ingaat op stare decisis.

http://www.youtube.com/watch?v=9-Kv8z_yeks

Volgens mij accepteert hij dat sommige uitspraken niet meer kunnen worden terug gedraaid, enkel op grond van tijdsverloop.

Vorige post:

Volgende post: