Drink als een prins!

door JAdB op 19/02/2014

in Bestuursrecht, Uitgelicht, Uncategorized

Wetgeving kan ineffectief zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het rookverbod: dat wordt beperkt nageleefd. Er is kennelijk te weinig draagvlak voor onder horecaondernemers en gasten; en de uitvoeringslasten voor de overheid zijn te hoog waardoor toezicht nauwelijks plaatsvindt. De vraag is of zoiets ook voor de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholverkoop zal gaan gelden. De ingrediënten zijn in ieder geval aanwezig: groot draagvlak lijkt er niet te zijn en de handhaving van de ingevoerde verboden is slechts mogelijk met veel middelen.

Wat in ieder geval ook niet zal helpen is de volgende reclame die ik aantrof op station ‘s-Hertogenbosch:

Bavaria drink als een prins reclame

De reclame maakt duidelijk dat er een goedkoop uitziende “bierscepter” valt te verdienen, onder gelijktijdige mededeling dat degenen die onder de 16 zijn nog even moeten wachten met drinken. Die mededeling verhoudt zich op zijn zachtst gezegd slecht met de genoemde verhoging van de minimumleeftijd; de overheid heeft dan ook de campagne “nix18” gelanceerd. De bierbrouwer heeft inmiddels het volgende laten weten: “Het campagnemateriaal moest gedrukt worden voordat de nieuwe slogan [nix18] bekend was. Bavaria komt kroegeigenaren tegemoet die nu een foute poster voor het raam hebben hangen. Er zijn stickers beschikbaar met ’18’ er op. Daarmee kan deze poster gecorrigeerd worden”. Anders gezegd: men wist wel dat de minimumleeftijd was verhoogd, maar besloot toch een verkeerde boodschap op de poster te plaatsen omdat de overheid niet op tijd was met het lanceren van de campagne waarmee de nieuwe wetgeving bij het publiek aan de man moest worden gebracht. Dat klinkt niet alsof de bierbrouwer enorm zijn best heeft gedaan om mee te werken aan de implementatie van de nieuwe wetgeving. Ikzelf heb het vermoeden dat de bierscepter altijd al gericht is geweest op 16-jarigen; wie anders zou met zo’n prul gaan rondlopen?

Overigens is het niet zo dat de nieuwe wetgeving ertoe leidt dat 16-jarigen geen gebruik zouden mogen maken van de bierscepter. De Drank- en horecawet verbiedt degenen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt namelijk slechts het “op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben, met uitzondering van plaatsen waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt.” De bierscepter kan dus prima thuis worden gehanteerd, hoe treurig dat ook mag klinken.

Vorige post:

Volgende post: