Een eigen huis…

door GB op 14/03/2009

in Varia

Er zit weer schot in het project Huis van de Democratie. Uit een rapport: “Het Huis moet een educatief centrum voor democratie en rechtsstaat zijn, en gericht zijn op bevordering van participatie en democratisch burgerschap. (…) Het Huis richt zich niet alleen op jongeren, maar ook op het algemeen publiek en professionals, zoals rijksambtenaren, rechters en politiefunctionarissen. “

En dat allemaal vanwege deze beleidsdoelstelling: Grondwet, democratie en burgerschap

Dit keer geen snoeihard cynisch commentaar van mijn kant. Het is tenslotte weekend. Wel een andere opmerking: er heerst kennelijk een focus op een fysiek huis. Rouvoet opent allerwege ‘Centra voor jeugd en gezin’ Donner opent ‘Locaties’ voor werk en inkomen en Hirsch Ballin zien we regelmatig linten van ‘Veiligheidshuizen’ doorknippen. Waar blijft Bos met zijn Crisishuis?

1 WdH 14/03/2009 om 10:03

Nieuwe poging: vergeet de Vogelaarwijken niet, in het kader van de fysieke aanpak.

2 BdvL 14/03/2009 om 11:31

Het Huis van de Democratie is een werktitel, en misschien wel verwarrend inderdaad. Het is juist de bedoeling, zoals ook in het rapport beschreven, om de met het Huis van de Democratie te realiseren doelstellingen, breed aan te pakken. Dat wil zeggen: zowel vanuit een fysieke locatie, maar nadrukkelijk ook met digitale hulpmiddelen, conferenties en educatieve programma’s. Het gaat derhalve om een brede en integrale aanpak, niet om een fysiek huis.

3 RJvE 23/03/2009 om 09:01

Volgens mij hebben we al een huis van de democratie. In twee dependances: Plein 2 en Binnenhof 21/23 in Den Haag.

Vorige post:

Volgende post: