Een kapitale vergissing

door EB op 30/11/2016

in Varia

Post image for Een kapitale vergissing

Een politieke partij die haar aanduiding bij de komende Tweede Kamerverkiezing boven een kandidatenlijst wil kunnen laten plaatsen, heeft nog tweeënhalve week de tijd om een verzoek tot registratie van haar aanduiding bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal – de Kiesraad – in te dienen. Tot en met maandag 19 december 2016, om precies te zijn. Dat volgt uit artikel G 1 van de Kieswet. Wie een registratieverzoek kan indienen – een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid – en welke eisen er aan een dergelijk verzoek gesteld worden, staat beschreven op de website van de Kiesraad. Dat laat ik hier dus onbesproken.

In de inleiding van dit blog staat “aanduiding” van een politieke partij en niet “naam”. Dat is een bewuste keuze. De naam van een vereniging is eigenlijk haar statutaire naam: de officiële naam die de vereniging in de oprichtingsakte bij de notaris heeft meegekregen. De aanduiding is als de roepnaam van de vereniging; die kan de vereniging zelf kiezen. Veel politieke partijen kiezen ervoor om een aanduiding te registreren die (nagenoeg) overeenkomt met hun statutaire naam of daarvan is afgeleid. Dat hoeft echter niet. De vereniging ‘LPF Leeuwarden’ liet in 2013 bijvoorbeeld de aanduiding “NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)” registreren. Ook nog ‘ns allemaal hoofdletters!

Zelf moet ik, bij het lezen van een aanduiding die alleen uit hoofdletters bestaat, altijd terugdenken aan de ongeschreven regels voor gesprekken in online chatrooms. Daar gold je caps lock-toets aanzetten als schreeuwen, als uitdrukking van woede. Het is schreeuwerig; heel erg ‘in your face!’ Een tekst die in kapitalen wordt geschreven is bovendien minder goed leesbaar. (M. Mombaerts & T. Van den Bergh, Even uw aandacht. Succesvol informatie presenteren, Gent: Academia Press 2008, p. 51). Toch zijn er meer politieke partijen die ervoor kiezen. Een blik op het register leert dat ook de aanduidingen ‘50PLUS’, ‘BETER VOOR NEDERLAND #NEXIT’, ‘DENK’,  ‘JEZUS LEEFT’, ‘GROENLINKS’ en ‘PLATFORM VRIJE POLITIEK’ uitsluitend uit hoofdletters bestaan, zonder dat er sprake is van een afkorting. Dat kapitalen de leesbaarheid van een tekst verminderen, realiseren de meeste politieke partijen zich overigens wel. ‘JEZUS LEEFT’ heet op de eigen website dan ook gewoon ‘Jezusleeft’ en ‘GROENLINKS’, gewoon ‘GroenLinks’.

Misschien werd de aanduiding in hoofdletters geregistreerd om de aanduiding extra te laten opvallen op het stembiljet. Anderzijds, nu zoeken potentiële kiezers wellicht tevergeefs op het stembiljet naar een bepaald bekend woordbeeld. Door de aanduiding opeens anders te spellen, kan een kiesgerechtigde juist in de war raken. Is de kandidatenlijst van ‘JEZUSLEEFT’ wel de kandidatenlijst van ‘Jezusleeft’? Lastig. Overigens, zouden kapitalen wel helpen om zwevende kiezers te trekken? Persoonlijk denk ik van niet. Stiekem hoop ik dan ook dat de politieke partijen met een in kapitalen geregistreerde aanduiding ooit zullen overwegen om hun aanduiding te wijzigen. Als vuistregel stel ik voor: registreer gewoon de aanduiding die je intern en extern wilt gebruiken.

{ 0 reacties… add one now }

Reactie achterlaten

Vorige post:

Volgende post: