België dag 262: over een nieuwe onderhandelaar en lopende zaken

door WVDB op 02/03/2011

in België, Buitenland

In België hoeft een volksopstand en regime-omwenteling alvast niet gevreesd te worden wegens gebrek aan lijdend voorwerp. Opmerking van eenzelfde strekking kan eigenlijk gemaakt worden over de lopende onderhandelingen.  Na een februari-intermezzo met liberaal Franstalig kopstuk, Didier Reynders, ontslagnemend minister van financiën, dat overigens weinig concrete resultaten opleverde, wordt nu CDnV voorzitter Wouter Beke aangesteld als Koninklijk onderhandelaar.

De bedoeling is nu om op een forum van 9 partijen een consensus te zoeken over regeringsvorming en staatshervorming. Dat enkele partijen zullen afvallen in dit proces, is nu reeds duidelijk, en draagt niet bij tot de bereidwilligheid tot compromis of ‘vertrouwen’. Er wordt voorspeld dat de groene partijen op de wip zitten, en dat NVA de Vlaamse socialisten (Spa) eruit wil. Of de PS, de grootste partij in Wallonië, hiermee instemmen kan of wil, blijft een vraagteken. Ook is duidelijk dat de radicale kartelpartner van de MR van Reynders, het FDF, zeker niet van plan is de splitsing van BHV zomaar goed te keuren, zonder een verruiming van het Brusselse gewest (zowel in territoriale als in materiële bevoegdheidsrechtelijke zin). Voor de context van dit probleem, zie eerdere post.

Er is dus weinig nieuws te vertellen over de staatshervorming, behalve dat de onderhandelingen moeizaam verlopen. Dit verdient amper nog vermelding. Staatsrechtelijk is wel interessant dat de huidige regering enigszins breder opereert dan normaal, welk te begrijpen in het licht van de omstandigheden, en de wel heel lange duur van de periode van ‘lopende zaken’.

Ondertussen werkt de ontslagnemende regering verder aan een volwaardige begroting, en aan de uitvoering van een sociaal akkoord (IPA). Beide kunnen gerealiseerd worden binnen de rechtsfiguur van lopende zaken, omdat deze figuur eerder als rechtsbeginsel moet worden aanzien dan een gewoonte. Lopende zaken tracht als bevoegdheidsbeperking het principe van continuïteit en vertrouwen te verzoenen. Eigen aan een rechtsbeginsel is de afweging tussen de doelstellingen als methodologische techniek, zodat de Raad van State regeringsbesluiten van de uitvoerende macht (art 105 en 108 GW) moet toetsen in het licht van deze doelstelling, en de motivering van de regering. Of de benoemingen in het directiecomité van de Nationale Bank dergelijke toets kunnen doorstaan, doet twijfel ontstaan. Of een termijn van 6 jaar gerechtvaardigd kan worden binnen ‘lopende zaken’ is m.i. onzeker.

Vorige post:

Volgende post: